Parasız yatılı okuma nedir?

17.05.2013 10:23

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin sınavsız olarak ilköğretim ve kurumlarında karşılıksız olarak barındırmak, beslemek, giydirmek, harçlık vermek ve benzeri yardımlarda bulunmak suretiyle okutulmalarını ifade eder.