Parasız Yatılı ve Burslu Öğrencilik ne zaman sona erer?

17.05.2013 10:19

 İlköğretim okullarında burslu öğrencilerin bursluluğu ilköğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. 


Ancak; 

a) Yatılı ilköğretim bölge okullarına, pansiyonlu ilköğretim okullarına ve özel eğitim ilköğretim okullarına alınan parasız yatılı öğrenciler dışında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının her birinde bir defadan fazla sınıfta kalan, orta öğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşen, 

b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, cezası ertelenmiş olsa bile bir suçtan dolayı mahkûm olan, 

c) Bakanlıkça kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılan, 

d) Burslu okumaktan isteğiyle vazgeçen, 

e) Bursluluk veya devlet parasız yatılılığı kazanıp bakanlıkça belirtilen süre içerisinde burs veya parasız yatılılık kaydını yaptırmayan öğrencilerin bursluluk veya parasız yatılılığı sona erer.