Parasız Yatılılık ve Bursluluk için nasıl başvurabilirim?

17.05.2013 10:22

 Bakanlıkça belirtilen tarihler arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, mahallînde yapılacak sınavda ise pansiyonlu okul müdürlüğüne yapılır. İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin velileri başvurularını en yakın millî eğitim müdürlüğüne yaparlar.