Performans değerlendirme nedir?

16.05.2013 21:44

 Öğrencinin ortaya koyduğu ürünlerin bütününe "performans" adı verilir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, "performans değerlendirme" olarak ifade edilebilir. Bunun yanında performans değerlendirme için verilen etkinlikler öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri problemlerle baş edebilme becerisi kazandırır.