Psikolojik danışma nedir?

16.05.2013 23:27

 Psikolojik danışma, bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Okullarda psikolojik danışma hizmetinden, çeşitli uyum sorunlarını çözmek isteyen, başarısızlık, karar verme güçlüğü gibi problemleri olan öğrenciler yanı sıra kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes yararlanabilir. Bu hizmet, alanda yetişmiş uzman kişilerce (psikolojik danışman) verilir. Bütün psikolojik danışma hizmetleri, rehberlik hizmetleri içerisindedir.