Sınıfında Kekeme Öğrencisi Bulunan Öğretmenlere Öneriler

20.05.2013 16:56

 SINIFINDA KEKEME ÖĞRENCİSİ BULUNAN ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

l  1- Çocuğu kekeme diye damgalamayınız ve kekeme, kekemelik gibi sözcükleri çocuğun yanında kullanmaktan çekininiz.

l  2-Çocuğun konuşması üzerine aşırı titizlik göstermeyiniz. Onu sakin dinleyiniz. Endişeden uzak olunuz. Çocuk bir şey söyleme isteğinde acele ve telaşa kapılmadan söyleyebileceği kadar zaman ve fırsat veriniz. Onun konuşmasını olduğu gibi kabul ediniz.

l  3- Çocuğu konuşmada acele ettirmeyiniz. Sizin ve arkadaşlarının sabırlı dinleyiciler olduğunu çocuk hissetsin.

l  4- Çocuğun en az kekelediği durum ve koşulları saptayınız. Sınıfta bu gibi durumlarda onu konuşturunuz. Özendirici önlemler alınız.

l  5- Hiçbir zaman çocuğa "Yeniden başla", "Önce derin bir nefes al" gibi uyarılarda bulunmayınız. Bütün bu uyarılar onun dikkatini konuşması üzerine toplamasına neden olur. Bu da zararlıdır.

l  6- Çocuk konuşurken dudak hareketlerine değil gözlerine bakınız.

l  7- Sınıfta rahat bir hava yaratınız, askerce emirler vermekten sakınınız.

l  8- Alayı ve acı şakaları disiplin aracı olarak kullanmayınız.

l  9- Çocuktan yapamayacağı kadar çok şey beklemeyiniz.

l  10- Sınıfın çocuğa karşı olan tutumunu kontrol ediniz. Çocuk sınıfta yokken arkadaşlarına ona karşı nasıl davranılacağına ilişkin konuşunuz. Arkadaşlarının yardıma ihtiyacı olduğunu zamanla onun da düzgün konuşacağını anlatınız.

l  11- Sınıfta kekeme çocuk için şiir ya da sözlü anlatım yapılacağı zaman özel önlemler alınız. Ezber ödevi verilecekse bunun çocuğun durumuna uygun kısa ve kolay olmasına dikkat edilmelidir.

l  12- Sınıfta yapılacak koro çalışmaları, toplu söylenen marşlar ve diğer müzik çalışmaları ritmik etkinlikler kekeme için yararlı olacağından bu tür çalışmalara elden geldiğince fazla yer veriniz.

l  13- Çocuğun başarılı olduğu işlerde kendini sınıfa kabul ettirmesine yardımcı olunuz, bunun için fırsatlar hazırlayınız.

l  14- Kişisel kusurlarını azaltıcı tedbirler alınız.

l  15- Çocuğun yanında onun özrü ile ilgili olarak başkaları ile konuşmayınız.

l  16- Ona bazı özel ödevler veriniz. Konuşma ödevi, okul müdürüne ya da bir yetişkine, yandaki sınıf öğretmenine iletilecek haber, oradan aldırılacak bir şey için görevlendirme gibi. Çocuğun konuşacağı karşı tarafın da bir hata yapmaması için yukarıdaki önlemler hususunda bilgilendirilmesi yararlı olacaktır.

l  17- Konuşurken çocuk belli bir tutulma gösterirse çocuğun dikkati hemen başka tarafa çekilmeli. Böylece çocuk tutulduğunun bilincine varmadan diğer etkinlik içine girmiş olur. Öte yandan konuşmada o belirli sese takılıp kalmaktan da kurtulmuş olur.