Sınavlar nasıl uygulanır?

16.05.2013 21:40

 Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir. Zümre öğretmenleri, branş öğretmenlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmaktadır. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların yazdırılması bu süreye dahil değildir. Okulun imkanları elverdiği takdirde sınav soruları önceden çoğaltılarak sınıfa getirilir. 


Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak belirlenir. 

Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak, karnede ve diğer belgelerde gösterilir.