SBS Sonrası Özel Okullar Nasıl Öğrenci Alacaktır?

09.06.2013 16:55

 Özel okullara (Özel Okullar Birliği’nce hazırlanan kılavuzda yer alan okullar) kayıt kabul işlemleri de, öğrencinin SBS’de elde ettiği ham puana göre okullar tarafından taban puan ilanı ve ön kayıt – kesin kayıt yoluyla alınacak.

Adayın, özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na katılmış ve sınavının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekiyor.

Özel Okullar Birliği tarafından ilan edilen özel okullara, 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na girmiş ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabiliyor.

Kayıt kabullerde öğrenci velilerin “Sınav Sonuç Belgelerini” göstermeleri gerekiyor. Adaylar, puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabiliyor. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:

Türkçe puanı yüksek olana, yine de eşitse sırasıyla Matematik, Fen ve Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik veriliyor. Tüm testleri eşitse yaşı küçük olan adaya öncelik hakkı elde ediyor.