Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

09.05.2013 22:54

 TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, sosyal bilgiler (tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Sosyal bilgiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.Sosyal bilgiler öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sosyal bilgiler öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Sosyal bilgiler öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, Hayal gücü zengin, yaratıcı ve genel kültürü olan, Güçlü bir hafızaya sahip, Sosyal konulara meraklı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sosyal bilgiler öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Aşağıdaki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

Abant İzzet Baysal üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi,

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe, Tarih, Coğrafya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "TS-1" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin "Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik" Alanları ile "Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü" mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca; İslamdan Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Psikolojiye Giriş, İslam Tarihi, Osmanlıca, Doğu Avrupa Türk Kavimleri ve Devletler Tarihi, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Selçuklu Tarihi, Ulaşım Coğrafyası, Ziraat Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Bitki Coğrafyası, Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası, Anadolu Beylikleri Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Turizm ve Turizm Eğitimi, Araştırma Teknikleri, Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası, Komşu Ülkeler Coğrafyası, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitim Sosyolojisi, Vatandaşlık Hukuk Bilgisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Ölçme ve Değerlendirme, Enerji Coğrafyası, Türkiye Turizm Coğrafyası, Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Sosyal Bilgiler Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezlerinde; sosyal bilgiler alanında öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, , Demokrasi ve İnsan Hakları, Türk Eğitim Tarihi, Halk Bilim, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, Halk Kültürü, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerini de verebilirler. İlköğretimin zorunlu olması ile bu alanda yetişen öğretmenlere gereksinim artmıştır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB'ca burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen Öğrenim ve katkı (harç) kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi olanaklarından da yararlanabilirler. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda "Öğretmen" olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları, Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010, 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı. 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi -2000, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, 

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr 

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/ 

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.