Sosyal etkinliklerin belirlenmesinde etkili olabilir miyim?

16.05.2013 21:24

 Bu amaçla sosyal etkinlikler kurulunda görev üstlenebilirsiniz. Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.