Sosyal etkinliklerle ilgili öğrencilerin görevleri nelerdir?

16.05.2013 21:20

 Sosyal etkinliklerde öğrencilerden aşağıdaki görevleri üstlenmesi beklenir. 

* En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
* Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılarak yaptığı çalışmalarını kaydeder ve çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır. 
* Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir. 
* Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir. 
* Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.