Taşımalı İlköğretim Sistemi nasıl işler? Kim/Kimler sorumludur?

15.05.2013 21:07

 Taşımalı ilköğretim ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden sırasıyla, Merkez İlköğretim Okulu müdürü, İlçe Millî Eğitim müdürü veya onun görevlendireceği İlçe Millî Eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, il milli eğitim müdürü veya onun görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü sorumludur. 


Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlanması için İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır. Millî Eğitim Müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak okul servis aracı sürücülerini, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda öğretim yılı başında ve uygun gördüğü zamanlarda düzenlenecek kurs ve seminerlerle eğitime alır.