Teşekkür ve takdirname belgesi nedir?

16.05.2013 21:34

 Örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" belgesi ile, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname" belgesi ile ödüllendirilir.