Ulaştırma görevlileri ve araçlar nasıl denetlenir?

15.05.2013 21:06

 Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin Ulaştırma Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygunluğunun ve sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını günlük olarak kontrol etmek, varsa aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi Merkez İlköğretim Okulu müdürü tarafından yapılır.