Üstün yetenekli çocuğum da özel eğitim imkanları kapsamında değerlendirilebilir mi?

16.05.2013 23:38

 Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan gündüzlü (yatılı olmayan) özel eğitim kurumları bulunmaktadır. Bu okullarda bireysel eğitim-öğretim yapılması esastır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde, sosyal ve duygusal gelişim bütünlük içerisinde ele alınır. Kurumdaki eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve yürütülür. Eğitim-öğretim süreci; çocuk, veli, okul ve kurumun iş birliğinde devam ettirilir. Bu tür okullara ilişkin bilgilere ilçenizdeki il milli eğitim müdürlüklerine ve bağlı bulunduğunuz il/ ilçe rehberlik araştırma merkezine başvurarak ulaşabilirsiniz.