Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimine Yardımcı Olabilmek İçin

20.05.2013 16:51

 §   Ödevlerde tekrara ve alıştırmalara fazla yer vermemelidir.

§   Çocuğa, sınıfta işlenmekte olan konularla ilgili, öğrenme hızı ve ilgisine göre farklı etkinlik ve ödevler vermelidir.

§   Problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik ödevler vermelidir.

§   Tartışma, proje ve drama çalışmalarına önem vermelidir.

§   Sınıflandırma ve organize etme olanağı veren etkinlikler hazırlamalıdır.

§   Etkinliklerde gözlem ve deneylere de yer vermelidir.

§   Özel ilgileri olduğundan grupla olduğu kadar bireysel çalışmalarına da özen göstermelidir.

§   Öğrenciyi okul içi ve dışı etkinliklere yönlendirmelidir.

§   Liderlik gerektiren ya da liderliği geliştirmeye fırsat verecek çalışmalara katılması için teşvik etmelidir.

§   Anne ve baba ile çocuğun eğitimine yönelik işbirliği yapmalıdır.

§   Yetenek, ilgi ve alanlarına gore ilgili uzmanlarla işbirliği yapmalıdır.

§   Bu çocuklara üstün yeteneklerinin farkında olmalarını sağlayarak bunun bir üstünlük olmadığını hissettirmelidir.

§   Akademik konular kadar, resim-iş, beden eğitimi ve müzik gibi dersleri de dikkate almalıdır.