Üstün Yetenekli Çocuklara Eğitim Verecek Öğretmenin Özellikleri

20.05.2013 16:43

 

§  Öğretmenin " bilmiyorum" diyebilmesi gerekir, 

§  Çocuğu uygun kaynaklara yönlendirebilmelidir, 

§  Benlik duyguları güçlü, iradeleri yüksek olmalıdır, 

§  Kendilerine değer verir ve güvenirler,

§  Diğer kişilere ve özellikle öğrencilerine değer verir, önemser ve saygı duyar, 

§  Esnek, yeni fikirlere açık, entelektüel, edebi, sanat konularına ilgili, bilgisini geliştirmeye heveslidir, 

§  Baskı ve zorlama yerine, yol gösterici, rehber kişilerdir, 

§  Demokratik, işbirlikçi, yenilikçi, deneyimlerden hoşlanan bireylerdir, 

§  Öğrencinin hayal gücü ve üretkenliğini destekleyen, saygı duyan ve espri yapmaktan hoşlanan bireylerdir. 

 

§  Kültürel ve akademik ilgi alanları

§  Üstün başarı

§  Güvenilir  olma

§  Olaylara öğrencilerin  bakış  açısıyla, çok boyutlu bakabilme

§  Demokratik ortam yaratma

§  Yeni çözüm yolları bulma

§  Öğrenciyi  başkaları  ile  kıyaslamama

§  Olaylara  önyargısız  yaklaşma

§  İçten  ve samimi davranma

§  Bilmediğini söylemekten kaçınmama

§  Ayrıntıları inceleme

§  Farklı düşüncelere saygı duyma

§  Öğrencinin bireysel problemleriyle ilgilenme