Veli bilgilendirme toplantısının amacı nedir?

16.05.2013 23:18

 Veli bilgilendirme toplantısı, yöneltme yönergesi ile sisteme giren yeni bir uygulamadır. Yöneltme çalışmalarının amacına uygun gerçekleştirilebilmesi için işbirliğinin sağlanabilmesi ve velilerin de uygulamaya dahil edilmesi gerekir. Bir üst öğretim kurumuna veya mesleğe yöneltme sürecine velinin de katılabilmesi, öncelikle konu hakkında bilgilendirilmesi ile başlar. Yöneltme faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarılması, yöneltme sürecinin paylaşılması veli bilgilendirme toplantılarının temel amacıdır.