Veli-okul sözleşmesinin bana yüklediği sorumluluklar nelerdir?

15.05.2013 21:02

 Sözleşme; okulun, öğrencinin ve velinin hak ve sorumluluklarını içeren üç bölümden meydana gelmektedir. Her bölümün sonunda yer alan Okula özgü sorumluluklar, okulun içinde bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından belirlenir.  

Bu sözleşme tüm ilköğretim ve orta öğretim okullarında ve tüm sınıf düzeylerinde uygulanmaktadır. OGYE toplantısında sözleşme incelenerek okulun kendi yapısına özgü kurallar, ana metin ile çelişmeyecek biçimde tartışılarak belirlenmektedir. Kayıt döneminde sözleşme metni, iki nüsha hâlinde taraflara verilerek bilgilendirilmeleri sağlanır. Taraflarca imzalanan sözleşme metinlerinden biri, 1. dönem sonuna kadar sınıf öğretmenine teslim edilir. İkinci nüsha sizde kalır ve kendinizi öğretim yılı boyunca değerlendirmenize yardımcı olan belge niteliğindedir. Her dönem sonunda sözleşmenin işlerliğine yönelik bireysel raporlar ekte sunulan değerlendirme formu kullanılarak sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanacak ve karneyle birlikte sizlere ulaştırılacaktır. Öğretim yılı sonunda OGYE toplanarak sözleşme maddelerini yeniden değerlendirecek ve gerek görüldüğünde okula özgü hükümlerde değişiklikler yapabilecektir. Sözleşme, çocuğunuzun okulda bulunduğu yıllar boyunca geçerliliğini sürdürecektir.