Veli toplantılarının amacı nedir? Katılım zorunlu mudur?

16.05.2013 23:19

 Veli toplantıları öğrencilerin süreç içerisinde yaptıkları faaliyetleri değerlendirme sonunda aldıklar notların öğrencilerin her türlü gelişimleri ve davranışsal problemlerinin veliye aktarılması amacıyla okulda yapılan toplantılardır. Ayrıca okul ile ilgili genel bazı bilgiler de paylaşılır. Katılım çocuğunuzun gelişimini izleyebilmeniz açısından gereklidir. 


İster tek bir şubenin velilerine, isterse tüm okul velilerine yönelik olsun, her veli toplantısında gündem maddelerinin neler olduğu, toplantının okulun hangi biriminde, ne zaman yapılacağı -mümkünse bir hafta önceden velilere duyurulur.