Yabancı okulda okuyan çocuğumun kaydı/nakli nasıl gerçekleştirilir?

15.05.2013 21:17

 Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim/denklik belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar. Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüğünce incelenerek, denklik belgesi düzenlenir ve bu belgede öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir.