Yatılı İlköğretim Bölge Okulu nedir?

15.05.2013 21:05

 Yatılı ilköğretim bölge okulları, 1962 yılında, 222 sayılı İlköğretim ve Temel Eğitim Kanununa göre hazırlanan "Bölge Okulları Yönetmeliği"nin 1.maddesindeki "Çeşitli sebeplerle henüz bir ilkokul açılmamış olup, birbirine yakın birkaç köyün bulunduğu yerlerde veya evleri ve ev grupları dağınık olan köylerde gündüzlü, yatılı, pansiyonlu bölge okulları açılır" hükmü gereğince planlanarak açılmaya başlanmıştır. 


Kırsal kesimde okulu bulunmayan, köy ve köy altı yerleşim birimlerinde bulunan çocukların ilköğretim hizmetlerine kavuşturulmasını sağlamak amacıyla açılan yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan çocuklarımızın her türlü giderleri devlet tarafından karşılanarak eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandırılmaktadır.