Yetiştirme kursları nedir?

16.05.2013 21:29

 İlköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için öğretim yılının ikinci yarıyılında yetiştirme programları uygulanır.