Yöneltme kararını kimler verir? Bu kararın bağlayıcılığı var mıdır?

16.05.2013 23:22

 Yöneltme kararı, yönetici, okul rehber öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, eğitimden sorumlu diğer öğretmenlerin görüşleri, ailenin beklentileri, koşulları ve çevrenin olanakları dikkate alınır. Öğrencinin kendi geleceğini planlama ve geleceğine yönelik karar verme hakkına sahip olduğu için bu kararı vermesi yönünde okul ve veli tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Son karar öğrencinin ve ailenindir. Okul bu konuda karar için gerekli bilgiyi sağlamak ve alternatifleri göstermekle yükümlüdür.