Yöneltme nedir?

16.05.2013 23:22

 Eğitim süreci içinde öğrencilerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda, aynı zamanda ülkenin ihtiyaç ve koşulları da dikkate alınarak, üst öğrenime, belli eğitim ve iş/meslek alanlarına yönlendirilmesine yöneltme denir. Yöneltme, bir süreçtir ve öğrencinin öğrenimi boyunca ev ve okul ortamında sürekli gözlenmesi ve değerlendirilmesi, onun ilgi, istek, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Yöneltmede herkesin başarılı ve mutlu olabileceği bir programa devam etmesi amaçlanmaktadır.