Üstün Yetenekli Öğrenciler

Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimine Yardımcı Olabilmek İçin

20.05.2013 16:51
 §   Ödevlerde tekrara ve alıştırmalara fazla yer vermemelidir. §   Çocuğa, sınıfta işlenmekte olan konularla ilgili, öğrenme hızı ve ilgisine göre farklı etkinlik ve ödevler vermelidir. §   Problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik ödevler...
Devamını oku

Öğretmenin Sınıfta Yapmaması Gerekenler

20.05.2013 16:50
 §   Üstün yetenekli çocuklara, belirli bir konuda çok uzun ödevler vermemelidir. §   Üstün yetenekli çocuklar, normal zekâya sahip çocuklardan daha hızlı öğrendiklerinden, derslerde gereksiz tekrarlardan kaçınmalıdır. §   Alışılmışın dışındaki görüşlerini...
Devamını oku

Öğretmenin Sınıfta Yapması Gerekenler

20.05.2013 16:48
 §   Yeteneklerinin farkında olmasını sağlamalıdır. §   Daha zor sorular sormalı, öğrencinin yeni düşünceler ve kavramlara ilişkin yeni uygulamalar geliştirmesini isteyerek düşüncelerine esneklik kazandırmalıdır. §   Sınıf çalışmalarına ilişkin araştırma ve...
Devamını oku

Üstün Yetenekli Çocuklara Eğitim Verecek Öğretmenin Özellikleri

20.05.2013 16:43
  §  Öğretmenin " bilmiyorum" diyebilmesi gerekir,  §  Çocuğu uygun kaynaklara yönlendirebilmelidir,  §  Benlik duyguları güçlü, iradeleri yüksek olmalıdır,  §  Kendilerine değer verir ve güvenirler, §  Diğer kişilere ve özellikle öğrencilerine değer...
Devamını oku