Bölüm 4- Okuldaki Sosyal Etkinlikler

Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin amacı nedir?

16.05.2013 21:24
 Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin amacı, çocukların yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Sosyal etkinlikler kimi zaman da ders programlarının bir bölümünü oluştururlar. Eğitim ve öğretim sadece sınıfta yapılmaz. Sosyal etkinlikler öğretici ve...
Devamını oku

Sosyal etkinliklerin belirlenmesinde etkili olabilir miyim?

16.05.2013 21:24
 Bu amaçla sosyal etkinlikler kurulunda görev üstlenebilirsiniz. Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile...
Devamını oku

Öğrenci kulüplerinin işlevi nedir?

16.05.2013 21:23
 Daha önceki yıllarda eğitsel kol faaliyeti kapsamında değerlendirilen bu faaliyetler günümüzde öğrenci kulüpleri adı altında çalışmaktadır.  Okul açıldıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra en kısa sürede; sınıf temsilcileri ile okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı...
Devamını oku

Öğrenci kulübü çalışma esasları nelerdir?

16.05.2013 21:22
 Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;  * Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.  * Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma...
Devamını oku

Çocuğum toplum örgütlerinde, yardım kurumlarında gönüllü çalışmalara katılabilir mi?

16.05.2013 21:22
 Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer...
Devamını oku

Sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışma esasları nelerdir?

16.05.2013 21:21
 * Öğrenciler, bireysel olarak veya grup halinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje...
Devamını oku

Okulda ne tür sosyal etkinlikler düzenlenir?

16.05.2013 21:21
 Okulda; geziler, yarışmalar, beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları, yayınlar, gösteriler, tiyatro çalışmaları, defile, sergi ve kermes gibi çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinlikler öğrencilerce planlanarak okul yönetimi, öğretmenler ve kulüplerde görev alan...
Devamını oku

Sosyal etkinliklerle ilgili öğrencilerin görevleri nelerdir?

16.05.2013 21:20
 Sosyal etkinliklerde öğrencilerden aşağıdaki görevleri üstlenmesi beklenir.  * En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar. * Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılarak yaptığı çalışmalarını kaydeder ve çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık...
Devamını oku

Okul gezileri nasıl düzenlenir?

16.05.2013 21:19
 Sosyal etkinlikler kapsamında yakın çevre, yurt içi ve yurt dışına gözlem-inceleme-araştırma veya kültürel, turizm ve ziyaret amaçlı geziler, hazırlanacak gezi planına göre yapılır. Geziler, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir. Ancak gezi düzenlenen yerin uzaklığı sebebiyle daha...
Devamını oku

Çocuğumu okul gezilerine göndermek zorunda mıyım?

16.05.2013 21:19
 Geziler eğitim-öğretimin bir parçası olarak ilköğretim ve ortaöğretim sosyal etkinlikler yönetmeliğince planlanır ve öğrenci veli izni olduğu takdirde katılmakla yükümlüdür.
Devamını oku
1 | 2 >>