Bölüm 9- Özel Eğitim

Özel eğitim nedir?

16.05.2013 23:47
 Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.
Devamını oku

Çocuğumun engel düzeyini öğrenmek için hangi kuruma başvurmalıyım?

16.05.2013 23:47
 Çocuğunuz zihinsel, bedensel ve/veya ruhsal açıdan engelliyse, engel derecesini öğrenmek ve hangi okullarda eğitim göreceğine karar vermek üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurmalısınız. Bu nedenle ilk olarak ikamet...
Devamını oku

Özel gereksinimli çocukların okul ve kurumlara kaydında hangi belgeler istenir?

16.05.2013 23:46
 a) Nüfus cüzdanı sureti  b) İkametgah belgesi  c) Fotoğraf  ç) Yatılı okul ve kurumlar için sağlık kurulu raporu  d) Ortaöğretim kurumları ile iş okullarına kayıtta ilköğretim diploması  e) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu...
Devamını oku

Eğitim giderlerinden yararlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

16.05.2013 23:45
 * Çocuğunuz herhangi bir kuruma/okula devam ediyorsa sizin veya devam ettiği okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu  * Çocuğunuzun devam ettiği okul/kurumun rehberlik servislerinden alacağınız bireysel gelişim raporu  * Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için...
Devamını oku

Özel eğitimin temel ilkeleri nelerdir?

16.05.2013 23:45
 Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır:  * Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.  * Özel eğitime erken...
Devamını oku

Özürlü raporu almak çocuğumun eğitim sürecini ve sonraki aşamaları (işe alınma, askerlik v.b.) nasıl etkiler?

16.05.2013 23:44
 Eğer çocuğunuzda zihinsel, bedensel veya ruhsal açıdan herhangi bir sorun varsa özürlü raporu almak yararlı olacaktır. Bu rapor sayesinde, normal gelişim gösteren akranlarının devam ettiği okul öncesi kurumlarında veya ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarına dahil edilerek...
Devamını oku

Özürlü raporu aldıktan sonra benim ve çocuğumun hakları nelerdir?

16.05.2013 23:44
 Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yaşam kalitesinin arttırılması, yaşatılması, korunması ve gelişimleri açısından birtakım ilke ve standartlar getirmiştir. Özürlü çocuk için yaşam kalitesi, çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması yanında, daha nitelikli eğitim, daha yüksek standartta...
Devamını oku

Özel eğitim sınıfı nedir? Bu sınıflara hangi öğrenciler devam edebilir?

16.05.2013 23:43
 Özel eğitim sınıfları, okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre açılan sınıflar olarak tanımlanmaktadır. Bu sınıflarda aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim...
Devamını oku

Özel eğitim sınıflarında nasıl bir eğitim verilir?

16.05.2013 23:43
 Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları olabileceği gibi farklı eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları da mevcuttur. Bulundukları okulun/kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda...
Devamını oku

Özel eğitim sınıfından mezun olunca diploma verilir mi?

16.05.2013 23:42
 Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir.
Devamını oku
1 | 2 | 3 >>