Sistem Mühendisi

09.05.2013 22:56

 TANIM

Teknik, ekonomik, biyolojik, endüstriyel ve politik sistemleri birleştirerek analiz eden, iş dünyasının bütün sektörlerinde oluşan ve oluşturulacak sistemlerin tasarımını , üretimini ve geliştirilmesini maliyet unsurunu da göz önünde bulundurarak gerçekleştiren kişidir.

GÖREVLER

Tasarlanacak olan sistemin amaçlarını belirler, Belirlenen amaçlara göre, oluşturulacak sistemin elemanlarını belirler, Sistemin, firmanın faaliyet planlarına uygunluğunu inceler, Sistemin maliyet hesaplamalarını yapar, İletişim sistemi, karar destek sistemi haberleşme sistemi, üretim sistemi, yönetim sistemi gibi sistemlerin alt sistemlerle, firma çevresiyle ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder, Sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarında bulunur, Ayrıca zaman zaman firma projelerinin yürütülmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çeşitli büro malzemeleri, Bilgisayar, Çeşitli ölçüm aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sistem mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde analiz yeteneğine sahip, Analitik düşünme yeteneği güçlü olan, Şekil-uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, Kendisini sürekli yenileme gereği duyan, Araştırmayı seven kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sistem mühendisleri genellikle büro ortamında oturarak, bazen de fabrikada üretimin yapıldığı yerde ayakta çalışırlar. Kişi çalışırken yöneticilerle, meslektaşlarıyla ve firmadaki diğer elemanlarla iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Yeditepe Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesinin "Sistem Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Yabancı Dil, Matematik, Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Sistem Mühendisliği" lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Sistem Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler Yabancı Dil, Genel Kimya, Fizik, Matematik, Bilgisayar Programlama, Mühendislik Ekonomisi, İstatistik, Maliyet Ekonomisi, Materyal, Termodinamik, Elektrik Mühendisliği, Lineer Cebir, Maliyet Mühendisliği, Analiz, Elektrik ve Sistem Mühendisliği, Sistem Dizaynı, Yöneylem Araştırmalar, Proje Yönetimi, Kontrol ve Kalite Yönetimi gibi dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda mezun olan kişilere lisans diplomasıyla "Sistem Mühendisi" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sistem mühendisleri, endüstriyel kurumlar, finans, çevre, sağlık kurumları, ulaştırma ve iletişim işletmeleri gibi çok farklı alanlarda iş bulma olanağına sahiptir. Bu kişiler kamu veya özel kurum ve kuruluşların satış yönetimi, proje yönetimi, üretim ve planlama bölümlerinde görev yapabilirler. Ülkemizde sistem mühendisliği çok yeni bir alan olup yeterince tanınmamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler kamu ve özel kurum ve kuruluşların, ayrıca Yeditepe Üniversitesinin bu bölümündeki en başarılı iki öğrencisine sağladığı burs imkanlarından yararlanabilir,üniversite eğitimi süresice Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı (harç) kredisinden faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Sistem mühendisleri, çalıştıkları firmanın yapısı ve büyüklüğüne göre ücret elde ederler.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Sistem mühendisleri çalıştıkları işyerlerinde proje yardımcısı, proje yöneticisi ve departman müdürü gibi unvanlarla göreve başlarlar ve çalıştıkları firmanın en üst kademelerine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

Endüstri mühendisi, Bilgisayar mühendisi.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010, 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık - Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Eralp ÖZDİL, Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi Alper ÖZPINAR,

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri..