Verimli Çalışma

Derslere nasıl çalışmalı?

11.05.2013 19:55
 MATEMATİK DERSİNİN İÇERİĞİ  Matematik şekil, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları, düşünce yoluyla inceleyen bir bilimdir. Matematik öğreniminde temel amaç insanlarda doğuştan var olan düşünebilme kabiliyetini geliştirmektir. Matematik,...
Devamını oku

Zamanınızı Şimdi Kullanın!

11.05.2013 19:52
 "ÇÜNKÜ YARIN ONU PARAYLA BİLE SATIN ALAMAZSINIZ "   Verimli çalışmanın temel ilkelerinden biri zaman denetiminin sağlanmasıdır. Dünya üzerinde insanlara "zaman" kadar eşit bir biçimde dağıtılmış olan hiçbir şey yoktur. Bazı insanlar zamanı planlı kullanırken, bazıları cömertçe...
Devamını oku

Çok Çalışıyorum Ama ...

11.05.2013 19:51
 Çok çalışıyorum ama bir türlü başaramıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?   En arkadaki “seyirci” adam   “Bu sabah acelem yoktu. Otobüsten indikten sonra yavaş yavaş yürürken aynı otobüsten inen ve önümde yürüyen üç adamın davranışları dikkatimi çekti. En öndeki sanki arkasından biri...
Devamını oku

Çalışırken

11.05.2013 19:51
 ÇALIŞIRKEN Yardım Alın:   Öğretmenlerinize sınava nasılçalışılabileceğini sorun.       Çalışır ve tekrarlarken kısa aralar verin: Yorgun bir zihin iyi hatırlayamaz.       Çalışma programı yapın: En iyi çalışabileceğinizi düşündüğünüz zamanlarda tekrarlar...
Devamını oku

Dinlemek Ve Not Tutmanın Önemi

11.05.2013 19:49
 DİNLEMEK VE NOT TUTMANIN ÖNEMİ                 W.             Shakespeare, IV. Henri adlı eserinde, “Dinlememek ve not al­mamak hastalığı yüzünden başım...
Devamını oku

Çalışmayı Sürdürmek

11.05.2013 19:47
 ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEK   “Zihnin Dağılmasını Önlemek”       Amaç:             Bu bölümde, çalışmaya başladıktan sonra çalışmayı sürdür­meyi engelleyen zihin dağılmasının içten ve dıştan kaynaklanan se­bepleri...
Devamını oku

Çalışmaya Başlamak

11.05.2013 19:47
 ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK       “Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler”       Amaç:              Bu bölümde ders başında geçirmeyi planladığınız zamandan en iyi biçimde yararlanmayı sağlamak için...
Devamını oku

Öğrenmenin Önşartı

11.05.2013 19:45
 ÖĞRENMENİN ÖNŞARTLARI   Öğrenmenin ön şartlarını bir kere daha tekrarlayalım.   •    Uyanıklık ve dikkat   •    Motivasyon   •    Aktif katılım   •    Geri bildirim (mümkün olan en kısa...
Devamını oku

Bilgileri Uzun Süreli Belleğe Aktarma

11.05.2013 19:44
 Edindiğimiz Bilgileri Uzun Süreli Belleğimize Nasıl Aktarırız?           Öğrenilen bilgiler tekrar edilmediği zaman unutulur.   Çevreden beyne devamlı olarak çeşitli uyarıcılar gelir.   Çevreden gelen bu uyarıcılar hafızaya yerleşir. İnsan hafızası "kısa...
Devamını oku

TARİH DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

11.05.2013 19:42
 Tarih, geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek, bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarih Dersi’nin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, geçmişle günümüzü irtibatlandırmak ve böylece günümüz olaylarını geçmiş olayların ışığı altında yeniden yorumlamaktır. Bu...
Devamını oku
1 | 2 >>